Blokweg 9  

4761 RA Zevenbergen

Ceno_LOGO_Z_W

Tel: 0168 329093

info@ceno-brandbeveiliging.nl

Rounded square

Meer opleidingen

Gebruik kleine blustoestellen

 

Tijdens de vier uur durende training kleine blustoestellen wordt naast een korte theoretische uitleg vooral uitgebreid praktisch geoefend met de diverse blusmiddelen. Men leert op juiste wijze een brand te benaderen en de diverse kleine blusmiddelen te hanteren.

 

Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)

 

Het doel van de opleiding Beheerder brandmeldinstallatie, voorheen Opgeleid Persoon (OP) is om bekend te raken met de functionaliteit van het systeem en de regel- en wetgeving eromheen en om daarna in staat te zijn conform de geldende wet-  en regelgeving de beschreven taken op een juiste wijze uit te voeren, alsmede te handelen volgens de regels in geval van calamiteiten.

 

 

Ontruimingsoefeningen

 

Het uitgangspunt van een ontruimingsoefening is om alle medewerkers binnen een bedrijf vertrouwd te maken met de te volgen procedure in geval van een calamiteit.

De oefeningen worden altijd in onderling overleg op maat samengesteld.

Met behulp van onze geavanceerde mobiele apparatuur kunnen we tal van situaties in scene brengen.

Na afloop vindt evaluatie plaats en indien gewenst wordt een rapportage met verbeterpunten opgesteld.

Heeft u niet de opleiding gevonden die u zocht,

neem dan contact met ons op voor nog meer opleidingen.