Blokweg 9  

4761 RA Zevenbergen

Ceno_LOGO_Z_W

Tel: 0168 329093

info@ceno-brandbeveiliging.nl

Rounded square

EHBO

 

Ceno Brandbeveiliging organiseert basisopleidingen en herhalingslessen voor Eerste Hulp bij ongevallen conform het Landelijk Protocol Eerste hulp Verlening (LPEV).

Hierbij wordt de internationaal gehanteerde ABCDE methodiek geleerd, waardoor een betere aansluiting tussen de EHBO-er en professionele hulpverlener ontstaat.

 

We organiseren ook basisopleidingen en herhalingslessen voor Eerst Hulp bij ongevallen conform de methode en examinering van Het Oranje Kruis.

 

Reanimatie en gebruik AED

 

Iedereen kan op elk moment, waar dan ook, worden geconfronteerd met een hartstilstand, een ongeval, verstikking, verslikking, verdrinking als ook overdosering van geneesmiddelen of drugs. Aangezien niemand in een dergelijke situatie een hulpeloze toeschouwer wil zijn, is een reanimatiecursus voor iedereen van belang.

 

Daarbij is de AED (Automatische Externe Defibrillator) tegenwoordig ook niet meer weg te denken in onze samenleving. Dat is ook niet verwonderlijk omdat de kans op overleven bij reanimatie en defibrillatie met een AED binnen handbereik wel tot 70% stijgt.

Tijdens basiscursus reanimatie en gebruik AED leert men onder andere om op juiste wijze te alarmeren, te beademen en te masseren en om op een verantwoorde en efficiënte manier de AED te bedienen.

 

Eerste hulp bij kinderongevallen

 

De cursus Eerste hulp bij kinderongevallen is bestemd voor (gast)ouders, juffen, meesters, kinderbegeleiders en iedereen die verantwoord Eerste Hulp wil kunnen bieden bij ongevallen met kinderen.

Tijdens deze zeer leerzame dagcursus wordt geleerd om Eerste hulp bij ongevallen te verlenen bij de doelgroep kinderen en hoe ongevallen en schadelijke gevolgen kunnen worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt.

 

Het uitgangspunt bij deze cursus is gericht op de ABCDE Methodiek. Daarnaast worden ook de kleine letsels behandeld.

EHBO, Reanimatie en AED opleidingen