Blokweg 9  

4761 RA Zevenbergen

Ceno_LOGO_Z_W

Tel: 0168 329093

info@ceno-brandbeveiliging.nl

Rounded square

Ceno Brandbeveiliging is gespecialiseerd in het keuren en onderhouden van draagbare brandblusapparatuur, brandslanghaspels en bluswagens.

Dit doen we zowel op locatie in uw bedrijf als in onze eigen gecertificeerde werkplaats.

 

Als REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor kleine blusmiddelen worden alle werkzaamheden door onze volledig gekwalificeerde onderhoudsmonteurs en strikt conform de gestelde normen uitgevoerd.

 

REOB staat voor de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen en is een privaatrechtelijke erkenningsregeling, overeenkomstig de wettelijke vereisten, opgesteld en gedeponeerd bij het Ministerie van Economische Zaken.

De Regeling dient een openbaar nut, te weten de verbetering van de kwaliteit van het onderhoud aan kleine blusmiddelen.  

Voor het onderhoud van uw blusmiddelen bieden we onze uitgebreide serviceovereenkomst aan.