Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

CENO Brandbeveiliging begeleidt het gehele traject van het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) tot het compleet installeren en opleveren van gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallaties.
Ook het onderhouden, updaten, uitbreiden of certificeren van uw bestaande installatie behoort tot de mogelijkheden.

Regeling certificering brandmeldinstallatie

In de regeling voor certificering van brandmeldsystemen geldt het Programma van Eisen (PvE) als basis voor een gecertificeerde installatie.

In het PvE worden o.a. de omvang van de detectie, de prestatie-eisen en de indeling in zones vermeld.

De plaats van de brandweeringang, uitvoering van het brandweerpaneel, typen doormelding en eventueel aanvullende eisen voor risicovolle ruimtes of opgeslagen materialen worden in ook vermeld in het PvE.

Rookmelders

Rookmelders redden levens. In geval van een (beginnende) brand geven rookmelders een vroegtijdige waarschuwing doordat het apparaat na detectie van rookdeeltjes direct alarm slaat en aanwezigen zo tijdig het pand kunnen verlaten. Rookmelders zijn beschikbaar in veel variaties, als zelfstandig werkend apparaat of onderling gekoppeld, op batterij of netstroom en steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een alarmsysteem.

Voor elke situatie levert CENO Brandbeveiliging geschikte rookmelders.

Veiligheidssignalering en pictogrammen

Veiligheidssignalering dient om in één oogopslag duidelijk te maken welk gevaar dreigt, wat verboden is of juist verplicht. De minimumeisen voor veiligheidssignalering zijn vastgelegd in Europese normen.

Veiligheidssignalering kan levens redden door te waarschuwen in gevaarlijke en ongezonde situaties.

Het kan bijvoorbeeld een vluchtroute aangeven bij brand of andere calamiteiten.

Veiligheidssignalering moet gebeuren met eenvoudige pictogrammen zonder overbodige details.

Over de boodschap van de borden mag geen enkel misverstand ontstaan. Daarom gelden er Nederlandse en Europese normen voor het ontwerp, het beeld (pictogram), de tekst en het kleurgebruik.

Naast alle standaard voorkomende pictogrammen en teksten conform de geldende normen levert

CENO Brandbeveiliging ook uw eigen ontwerp in vinyl, pvc en fotoluminescent .

Noodverlichting

Bij stroomuitval zorgt de noodverlichting voor herkenning van de aanwezige (nood)uitgangen.

Voor elke vorm van montage en uitvoering leveren we geschikte armaturen die voldoen aan alle Europese standaard eisen.